ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ եպիսկոպոս կամ երէց ջանայ զիր ընկերոջ զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ արգելեն զինքն ի յայն գործոյն։ Ու թէ այլ յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին մտնէ՝ եւ զէդ պեղծ եւ անզգամ մարդ վստահի ձգվի։