ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ թէ իսկի եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու բանեցնել, նա կամ երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե՝ ու զոր արար՝ նա ապաշխարէ ու քաւէ. ու թե չառնու յանձն, նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն ինչուի յաւիտեան։