ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի եւ կամ պիսակութիւն՝ թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ տարոյն ազատ են։ Եւ թէ նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա կարեն դնել մէկ դիհն եւ մէկալն, ու այն ընդունելի է։