ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ թէ ծառայ երթայ կինն յայրկանն ի տանէն՝ նա զգինն այրիկն տայ. եւ թէ ի ծնաւղաց եւ կամ ի յեղբարց, նա նոքա տան։ Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ՝ նա դառնայ պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն՝ թէ այրիկն լինի տուել. ապա թէ տղայ կենայ՝ նա պռոյքն տղային է, չդառնայ, նոյնպէս եւ մահըն հետ կնկնան մահուն տղայինն է, որպէս բազում անգամ գրեցաւ։ Եւ այս իրաւունք ի երկու դեհն մէկ է՝ ի յայրկանն եւ ի կնկանն։