ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք, որ ստուգվի եւ թէ ընդ անասուն մեղանչէ. եւ թէ ի քրիստոնէութենէն ելնէ, եւ ճշմարտի, որ չլինի ըղորդ ի հաւատն, զայս երբ ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք, եւ զկէս պռուգացն առնու այն որ բաժնվի։