ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել՝ նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու. թէ չէ՝ կարէ աւրինաւք այլ այրկան լինիլ։ Ապա եկեղեցովն կարէ կեցցնել՝ որ այր չէ, եւ առնու ազատութեան թուղթ, եւ այնով ամուսնանալ կարէ։