ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց եւ հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն քանի որ ապրի. եւ ինքն առնու իւր այլ կին եւ տա թուղթ արձակման նորա նա օրէնքս դժար կու լինի որ այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի. եւ գ. տարի ապաշխարէ փոշիմանեն եւ որ չէ փոշիմնացած, նա կարէ ամուսնանալ անահ։