ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Law  

Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ յանձէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի. եւ անէ զինչ հաշիւ լինի արած ու պոման ընդ իրար։

Ապա թէ ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն՝ նա ծնաւղքն զնորա փաւշամնչէքն տան, եւ լմնցնեն զնրա պոմանն։