ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք առուգնայք այնէ՝ անպսակ՝ նա որդիքն բճեր լինին։ Ապա թէ բռնվին՝ նա զտանաւղին զձուքն եւ զձետն կտրեն, որպէս յառաջ գրեցաք վասն կուսիցն, եւ մնայ աղչկինն ի ծնաւղացն եւ յեղբարցն ի հրամանքն։