ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա մեռանի, կամ անարգէ կամ բամբասէ՝ մեռցի, քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար, եւ իր ծնաւղքն եւ որ տեսանն չհամարեն ընդ սգայութենէ՝ թէ չէ, որ ի դարպսու դատաստանն ելնեն ծնաւղքն՝ նա անհնար է իրաւնաւք մեռնի։