ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Law  

Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց, ապա դարպսու տեսովն վճարվի զիր պարտքն. զի չէ թէ ուժն զոր կու այնէ՝ այն կնկանն է, այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն այրի ի դարպսուն պահն է։