ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Law  

Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ՝ նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ դարձցնէ, քաւել թէ տիրոջն կամաւք լինի յիմելոյն պոմանն։