ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ լինի հաստատած, որ չլինի գողունի՝ կամ ի հնոյ կաղ՝ կամ փըքոտ կամ որ ի գետ նստի եւ չանցնի ընդ կարմուջ՝ կամ հաւկուր՝ կամ քշտան՝ կամ հարուն։ Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ, նոյնպէս եւ թէ քշտան լինի ու բեռին գրաստ լինի՝ նա դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի վայր երթայ՝ որն որ պատեհ լինի ու հաւնի ունաւղն եւ դեռ իրաւունք է, որ գողունին ամէն դառնայ, զէդ որ գտվի տէրն, թող առնու, եւ նա զիր դեկանն ի ծախաւղէն առնու անյապաղ, եւ դատաւորն զգողն հոգայ։