ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բայց ըղորդ գրաստնոյ վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է անդարձ, եւ թէ ոչ՝ նա ի յետ տայ։ Եւ եզին որ լինի վաճառ՝ նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ լինի, որ տանի փորձէ ի լուծ՝ ի արաւր՝ ի սայլ, եւ ի բեռն եւ յամէն իրք, որ չլինի արատաւոր, զէդ որ ի մէկայլն գրեցաք, եւ ոչ գողունի. զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի՝ նա դառնայ ի տէրն, եւ առնու զիր դրամն։