ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ - զկարասն յառաջ կու գրենք - որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է բարի։ Ապա թէ ոչ, նա թէ ընդ վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փթրի՝ նա վճարէ ծախաւղն զկարսի գինն եւ զգինոյն կէսն։ Ապա աղէկ պիտի իմանալ՝ որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո կամ ի յայլ իրաց. թէ ոչ զամանն մէն վճարէ, նա հերիք է։ Եւ այսով երթայ իրաւունքս ի յամէն ազգ աման՝ զինչ ու լինի։