ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի, ու թէ ոք ծախէ կամ գնէ՝ նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն, զի ի գնաւղին ուսն է։ Բայց ժ աւր պատեհ է որ գնաւղն տեսնու եւ զիր թըտպիրն առնու. ու ի հետ ժ աւուրն, երբ զգինն վճարէ՝ նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ բնաւ։