ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ անսունն ընգնի ի ներս՝ նա զայն կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն՝ եւ զէդ որ էր անարատ՝ վճարէ նորան թէ անսնով եւ թէ դրամով։ Ապա թէ մարդ սպաննէ՝ նա տայ զարեան գին, կամ զինք սպաննեն նորայ փոխան. բայց թէ ցորեկ լինի՝ նա զկէսն վճարէ. նոյնպէս եւ թէ հարբած լինի մարդն եւ ի հորն ընգնի։