ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ եւ ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա նոյնպէս ի հասակն հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն յայնոր վերայ դնեն։

Նոյնպէս եւ թէ ի լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն, եւ նոյնպէս է դատն՝ զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ։