ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ թէ գրաւով ծանդր իրք վերցնեն՝ կամ ուժփորձուկ այնեն, զէդ աւրէնք է երիտասարդ տղայոցն, որ այնեն ի խաղն՝ նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է՝ զոր գրեցաք։