ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն մեռելին՝ նա չմեռանի. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի դարպսէ, քաւէլ գնէ ինք զինք, զէդ որ գրեալ կայ յարեան զինք։ Ու դնեն ի յինք նշան, որ՝ թէ այլ այնէ՝ նա մեռնի, եւ կամ զինք կենդանի թաղեն, ու կամ ի զընդանն կենայ ու մեռանի։