ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ՝ նա թող չորս կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի. եւ թէ ոչ՝ նա թող յաղքատս տայ, եւ ընդունած է։

Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ՝ նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն. եւ թէ ոչ նա թող յաղքատս տայ, եւ ապա քաւէ։