ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն՝ կամ զկարաւտելոց իրաւունքն՝ կամ զայնոց որ ի քաղաքաց ի քո բան բերես. զի Աստուծոյ արեգակն հայնց կու ցայթէ ի նորա վերայ զէդ ի քո, ու այն է իր յոյսն ու ապրանքն։ Ու երբ կտրես զնորայ վարձն՝ նա բողոքէ առ Աստուած, եւ Աստուած լսէ իր ձայնին. ու թէ գայ ի դարպաս՝ նա իրաւունք է որ զնա վճարես, եւ առնու դարպասն հանչաք մի այլ ի քեզնէ։