ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք ի փոխ տայ՝ նա վաշխ չէ պատեհ որ առնու - զի Աստուած է հրամել յաւրէնս - մանաւանդ ի փոխ առնաւղին որդեցն. զի թէ հայրն մեռել լինի՝ նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք։