Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Է. ԾՈՎԱՅԻՆ ԳԱԶԱՆ ԵՒ ԱՆՈՒՇԱՀՈՏ ԲԵՐԱՆՆ
(7 V=7 I=45 ag)

Գազան մի կայ ծովն. յորժամքաղցենայ, բանայ զբերան եւ հոտ անուշ գայ 'իբերանէն. եւ գան ձկունք եւ մտանեն բերան նորա, եւնայ փակէ զբերան իւր. եւ այն է կերակուր նորա:

Ցուցանէ առակս, թէ այսպէսբացեալ է սատանայ զբերան իւր, որպէս զվիշապ. եւ հոտմեղաց գայ բերանէն. եւ քաղցրանայ քիմքսմարդկան. եւ մեր կամաւ երթամք զհետ մեղաց եւ ոչդառնամք չարէն։