Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԹ. ՈՐՍՈՐԴ ԵՒ ԿԱՔԱՒ
(99 V=97 I=35 ag=87 B=46 D)

Որսորդ մի էառ կաքաւ մի եւկամէր զենուլ զնայ. եւ ասէր կաքաւն լալով. մի զենուրզիս. եւ ես բախեցից քեզ բազում կաքաւս եւ ածից 'իկամս քո. եւ ասէ որսորդն. այժմն մեռցիս ձեռացիմոց. զի զսիրելիս քո եւ զազգս մատնես մահ:

Ցուցանէ առակս, թէ կազմեսորոգայթ ազգի քո եւ սիրելոյ. եւ ոչ հաճի Աստուած 'իգործս քո եւ քեզ պատրաստէ նոյն։