Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԼ. ԽԼՈՒՐԴՆ
(130 V=124 I=133 ag)

Խլուրդն բնութիւն ունի, որհանապազ զգետնին հողն վեր տայ եւ մեկ տեղ ոչդադարի. ասեն, թէ ինքն գէշ հոտ ունի եւ ինքն յուրհոտոյն տեղաց տեղ փոխի. գիտէ, թէ հոտն տեղացն է. անդ եւ անդ զհողն վեր տայ. եւ գէշ հոտն առ ինքն է:

Ցուցանէ առակս, թէ կանմարդիք յաշխարհի, որ միշտ եւ հանապազ տեղաց տեղփոփոխին եւ անհանգիստ են. եւ գէշ հոտ մեղացնանհանգիստութիւն է։