Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՁԷ. ԽԱՒՋԱՅ ԵՒ ՂԱԴԻ
(24 ag=47 F)

Խօջայ մի աղքատացաւ, ոչարուեստ գիտէր եւ ո՛չ կարէր մուրալ, գնաց խօջայիմի մօտ եւ ասաց, թէ հազար ստակ փոխ տուր. նա չէրետ. նայեց, որ չէրետ, նա գնաց ղադին. եւ ասաց, թէ այսանուն խօճայ` տասն հազար ստակ պարտի ինձ. ոչ թուխթունիմ եւ ո՛չ վկայ. բեր որ դրստեմ. ղրկեց եւ եբեր։ Եւասաց, թէ երեսի ջրի գինն զի՞նչ է։ Ասաց ղադին. տասնհազար ստակ. ասաց, թէ երեք տարպայ զիմ երեսին ջուրնձգել եմ. եւ ասաց ղադին, թէ տուր տասն հազար ըստակ։