Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՁԸ. ԲԱԶՐԿԱՆ ԵՒ ԳԱՒՄԷՇ
(25 ag=50 F)

Մարդոյ մի բազրկանիզբեռներն տարան եւ աղքատացաւ եւ դռնէ դուռն կումուրայր եւ սովորեցաւ յայն։ Օր մի տեղ միօթեցաւ եւ գօմէշ մի քենով զիւրեն ժողոված հացիկնկերաւ. եւ ելաւ զգօմէշն ջլատեց։ Եւ ելեալ վաղվնէնտեսին եւ բռնեցին զմարդիկքն, թէ ով արել է. եւ եկեալաղքատն ասաց, թէ ես եմ արել. եւ ասաց զիւրենաղքատութեան պատճառն եւ ասաց, թէ յորժամ մուրացածհացն փորն մտաւ, այլ տուն չի պիտէր կենար եւհալալ վաստակ առնէր, որպէս որ ես յիմ տունն չգնացի։