Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՂԹ. ԽՈԶ ԵՒ ԲԶԵԶ ԵՒ ԱՅԼՔՆ
(92 ag)

Խոզն եւ բզեզն եւ կան այլկենդանիք, որք աղբակերք են, եւ հոտ գարշութեանկեանք թուի նոցա։ Վա՛յ ինձ. զի ցուցանէ օրինակս, թէամենայն մեղաւոր անզեղջ զաղբ եւ զշարաւ մեղացնուտէ եւ պարարտանայ. եւ այն քաղցր է քիմս նոցա։