Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԽԴ. ԳԱՅԼ ԵՒ ՀՈՎԻՒ
(7 D)

Ասի յառակաց, թէ գայլնյայնժամ անկանի գեհն, յորժամ հովիւն զգայլունահն մոռանայ։