Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԻԳ. Ի ԲԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 16, 15
(36 F)

բանն զոր ասաց ՔրիստոսՅիսուս, թէ զամենայն, զոր ինչ ունի հայր, իմ է. 'իճառն, որ վասն անառակ որդոյն, ասաց հայրն երկնաւորէրէց որդոյն, թէ ամենայն, որ ինչ իմ է, այն քո է. մի թէզհայրութիւնն այլ կու ասէր, թէ քո է. ապայզանմեղութիւն ասաց եւ զայլն նոյնպէս եւ որդոյունելն բայց հայրութենէն։