Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԽ. ԱՂՈՒԵՍ ԵՒ ԱՐԱԳԻԼ
(77 F)

Աղուեսն եւ արագիլն եղբայրքեղան եւ երկուսն մէկ տեղ բուն դրին եւ ձագերբերին. եւ երկուսն որս առնէին եւ բերէին ձագերուն. եւ աղուեսն մէկ մէկի արագլուն ձագերուն զվիզն կուոլրէր եւ ձգեր իր ձագերուն. եւ հատուց զարագլունձագերն եւ ասաց արագլուն, թէ եղբայր, ձագերն կուհատնին. եւ աս[ա]ց ար"գիլն, թէ յիմո՞ց թէ քուոցն. եւ ասաց աղւեսն, թէ ինձ այլ կայ եւ քեզ այլ. ասացարագիլն. թէ յերկանվզերո՞ւն է թէ կարճերուն. ասաց. յերկանվզերուն. ասաց արագիլ, թէ այնենգաժոտ աղւեսուկ։