Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԾԵ. ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ ՄԱՐԴԱՍՊԱՆԻ
(29 G)

Գրեալ է. ոմն գնաց առ. . . . հայրն եւ ասէ. [զարկի] ոմն կղերիկոս. եւ նա ասէ. զարկի[ր] փայտով թէ թրո՞վ. եւ նա ասէ, թէ թրով. դարձեալ եհարց, թէ թրին բերանովն հարիր թէ կողո՞վն. ասաց` բերանովն. դարձեալ եհարց, թէ խոցեցիր թէսպանե՞ր. ասաց` սպանի. ասաց` ով թշուառական, սպանանել ետեւ ասես, թէ զարկի. ո¯րչափ ծանր էսպանանել քան զարնելն։