Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Գ.

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, ՍՈՖԻ

ՍՈՖԻ, խնդալով

Խելքդ սիրեմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ակռադ սիրեմ:

ՍՈՖԻ

Ի՞նչ վարպետութիւն բանեցնելու է, որ կարենանք այս գիշեր պարահանդէս երթալ. զինքը պառկեցնել անհնարին է, քովէս բաժնուիլ չուզեր:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Գինի կը խմէ՞:

ՍՈՖԻ

Կերակուրի ատեն միայն գաւաթ մը…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Եթէ ստիպելու ըլլամ…

ՍՈՖԻ

Փորձէ… Կ՚ըսեն թէ այս գիշեր շատ բազմութիւն պիտի ըլլայ պարահանդէսի մէջ. ուր էր թէ մենք ալ կարող ըլլայինք այն բազմութեան մասնակցիլ, հագուստներս պատրաս­տած եմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Հապա ինձի՞ համար, ատամնաբոյժի մը շատ պատիւ չբերեր, որ պարահանդէսի մէջ պարէ, ցատկռտէ, պէտք է որ ես ալ ծպտեալ երթամ, որպէսզի ուզածիս պէս կար ե նամ զուարճանալ:

ՍՈՖԻ

Իմ մէկ շրջազգեստս կու տամ, կը հագնի՞ ս:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ինչո՛ւ չէ:

ՍՈՖԻ

Հիմա առաջին գործերնիս պիտի ըլլայ պարոն Թովմասը վարպետութեամբ մը գինովցնել:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Այդ գործը ինձի թող:

ՍՈՖԻ

Ինչո՞ւ այսչափ ուշացար:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Տունը կնոջս հետ ծեծկուեցայ. չէր ուզեր զիս թողուլ. ես ալ պառկեցուցի զինքը, ոտները կապեցի, տնէն դուրս ելայ, կրնաք գուշակել որ ձեր սիրոյն համար ըրի ասոնք… ահ, Սոֆի, շատ կը սիրեմ զքեզ, գիշերուան հագուստէս աւելի կը սիրեմ, ինչ օգուտ որ դուն չես ճանչեր իմ արժէքս:

ՍՈՖԻ

Ե՞ս չեմ ճանչեր, կը սխալիք, պարոն Թափառնիկոս, հոգւոյս պէս կը սիրեմ զքեզ, ( Ցատկռտելով ) պարահան­դ է սի մէջ…