Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Ը.

ՆՈՅՆՔ, ՆԻԿՈ


ՆԻԿՈ

Ամէնքն ալ հոս են…

ԵՐԱՆԵԱԿ

Ա՜հ, իմ սիրուն Լեւոնս…

ՆԻԿՈ

Կը յիշե՞ս, օրիորդ, քիչ մը առաջ ես Լեւոնն էի… ի՛նչ աղէկ էր Լեւոնութիւնը:

ԹՈՎՄԱՍ, ցած առ Մարթա

Ի՞նչպէս եղաւ որ աս նամակը իրենց ձեռքը կ՚անցնի։

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, ցած առ Սոֆի

Թէ որ այս նամակը չգողնայի՜ր:

ԼԵՒՈՆ, ցած առ Երանեակ

Անգամ մը քեզի հետ ամուսնանամ:

ՄԱՐԹԱ, ցած առ Թովմաս

Ի՞նչ պիտի ընենք:

ՍՈՖԻ, ցած առ Թափառնիկոս

Տեսնենք ի՛նչ պիտի որոշեն:

ԹՈՎՄԱՍ, ցած առ Մարթա

Պատիւնիս չարատելու համար անուշի կապենք:

ՄԱՐԹԱ, ցած առ Թովմաս

Ես ալ այն պիտի ըսէի:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, ցած առ Սոֆի

Անուշութեամբ լմնցնենք սա խաղը:

ԹՈՎՄԱՍ

Չէք խօսիր…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ի՞նչ պիտի խօսիմ. իմ կինս կը սիրես:

ԹՈՎՄԱՍ

Հապա դուն որ իմինս կը սիրես:

ՍՈՖԻ

Եւ տիկինը, որ իմ ամուսինս կը սիրէ:

ՄԱՐԹԱ

Եւ դուն որ…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Դատի ելլալու ենք, որպէսզի իրաւունքը երեւան ելնէ:

ԹՈՎՄԱՍ

Անպատիւ պիտի ըլլանք ամէննիս ալ:

ՍՈՖԻ

Թող ըլլանք, իրաւունք կ'ուզենք մենք…

ՄԱՐԹԱ

Անամօթներ… ի՞նչ իրաւունք ունիք իրաւունք ունենալու: