Մատենագիտութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍԵՒԱԿԻՆ ՁՕՆՈՒԱԾ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Գապարաճեան, Գէորգ, «Ռուբէն Սեւակի Վերջին Օրերը», (թատերախաղ հինգ պատկերներով), «Արարատ» Ծ. Տարի, թիւ 122 (13066), 17 Ապրիլ 1986 եւ թիւ 125 (13069), 20 Ապրիլ 1986 ։ Մամուլի տակ է տակաւին ։

Զէյթունցեանց, Պերճ, «Մեծ Լռութիւնը», Երեւան, 1984 ։ Թատերախաղ մը           նուիրուած Դ. Վարուժանի եւ Ռ. Սեւակի, նահատակութեան վաղորդայնին աքսորի մէջ տեղի ունեցած դէպքերուն հիման վարյ ։

Հաճեան, տիգրան, «Ռուբէն Սեւակի Վերջին Օրերը» (թատերախաղ, 5 արար, անտիպ) ։ Այս մասին կ՚իմանանք Ռ. Սեւակի Նիսի յոբելինական հանդիսութեանց արձագանգէն, տե՛ս «Արարատ», 25 Հոկտ , 1985, էջ 4 ։

Նազարեան, Հրանդ, «Կեանքս», «Մասիս» շաբաթաթերթ, թիւ 21 (Նոր Շրջան), 1907, էջ 420 ։

………, «Սբլին», «Ամէնուն Տարեցոյցը», Գ. Տարի, 1909, էջ 127-8 ։

Սեւան, Գեղամ, «Բանաստեղծին Գողգոթան» (պատմուածք), Երեւան, 1967 ։

Սրապեան, Արամայիս, «Ահնդիպում Սեւակի Հետ», «Նայիրի», շաբաթաթերթ, ԺԱ. Տարի, թիւ 49 (26 Ապրիլ 1946), էջ 7 ։ Թէեւ քերթուածը նուիրուած չէ Սեւակի, բայց նկատի ունենալով որ անիկա գրուած է Սեւակին հետ հանդիպումի մը առիթով, կ՚առնենք զայն այս ցանկին մէջ ։

Տարօնցի, Սողոմոն, «Ռուբէն Սեւակ», «Նայիրի», Գ. Տարի, թիւ 32 (24 Ապրիլ 1955), էջ 2 ։