Ծաղկեփունջ կամ Բրգնիկցիի մը նուագները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԵՐԳ Ե

ՅԱՍՄԻԿ

Ե՛կ ինձ յասմիկ,
Սիրուն, փափկիկ,
Յոյժ գեղատես,
Բոլ’րեմ ըզքեզ
Ծիրն հինգերորդ,
Փընշիս քաղցր’ հոտ:
Դու ես համակ
Լոյս ըսպիտակ,
Եւ քո ցօղունն
Է նուրբ, նըկուն,
Զերդ ճառագայթ`
Բայց միշտ հաստատ:
Երբ կենսասփիւռ
Մոլոր զեփիւռն
Անցնի քովէդ,
Շարժիս վէտվէտ,
Իբրեւ ալեակ`
Թարմ ու յըստակ:
Բոյրերդ, իրենց`
Թող իմ անկեղծ
Մաղթանք խառնեն,
Տանին առ Էն`
Որ կեանք երկար
‘Ւ երջանիկ յար,
Նորա
Տայ: