Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  
ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ
      
       Դաշնամուրը լքեց շուտով,
       Երբ Շոբէնով էի գինով.
       Հոգիս կարծես
       Մանիշակներ
       Կը հաւաքէր
       Լեռնէ մ՚անտես…
       Երբ մօտեցաւ՝ ըսի իրեն.
       «Քեզ կը սիրե՜մ անհունօրէն…»։