Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  

ՆՈՐ ԽՌՈՎՔ

Ահ, չեմ գիտեր, անգա՞մ մըն ալ

Փորձըւիմ սեգ հոգիս բանալ...

Քանի օր է՝

Զիս կ՚օրօրէ

Երազը մութ՝

Մութ աչքերուդ...

Ահ, չեմ գիտեր, անգամ մ՚ալ տա՞մ

Սիրոյս մեռնող վարդը տարտամ... ։