Տաղիկներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՋՈՒՐԻՆ ԱՐԵՒԸ

Արեւն երեսին արեւ,

Երկու աչքեր զոգ արեւ,

Ալ մնա՞ց երկինքը արեւ,

Երբ շատ հայիք երեսին

Խընձոր կլորիկ դէմքին,

Բան մը կ՚ըլլի՜ ինք ամբողջ,

Կ՚ըսես ալ ի՛նչ մնամ ողջ:

 

Ան հիմա մեր մէջ գեղին,

Աղբերի մօտ մեծ ծառին,

Հոն արեւ մ՚ըլ ջուրն ինկեր,

Կ՚ըսես հոն երկինք մ՚է փլեր:

1908