Տաղիկներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀՈՂԸ

­ Էտիդ գամ ուր որ երթաս,

Թէ չուզես քով քովի՝

Շուքի՛դ միայն ընկեր,

Էտիդ գամ ո՛ւր որ երթաս:

 

Էտիդ՝ ոտքերուդ հայիմ,

Կոխած հողերըդ ժողվեմ,

Ես գիտեմ թէ՝ էս ցաւով

Էս օր վաղը տի մեռնիմ,

Կոխած գետինիդ հողով,

Ոտքերուդ հողով թաղուիմ:


1908