ՓԱՒՍՏՈՍ ԲՈՒԶԱՆԴ

«Բուզանդ» ձեւը առաջացել է «Բիւզանդացի», այսինքն` «Կոստանդնուպոլսեցի» մականունից: Ուստի բանասէրների վարկածը, թէ «Բուզանդ» նշանակել է «երգիչ, աշուղ»՝ որտեղից էլ Բուզանդարան պատմութիւն խորագրի վերականգնումը, չի արդարանում: