Նորություններ

16.09.2010

Յաւելումներ

Հայ մատենագրութեան թուանշային գրադարանի կայքէջում աւելացուել են մօտ 300 յօդուածներ «Բազմավէպ» (Վենետիկ), «Հանդէս ամսօրեայ» (Վիեննա), «Ազգագրական հանդէս» (Շուշի-Թիֆլիս), «Հայրենիք» (Բոստոն) ամսագրերից։

 

16.09.2010

Յաւելումներ

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ բաժնում աւելացուել է Վիեննայի Մխիթարեան միաբանութեան կողմից հրատարակուող «Ազգային մատենադարան» շարքից 20 հատորներ։