Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-7

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա