Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-9

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա