Անցորդը եւ իր ճամբան (բանաստեղծի յուշատետրից)-10

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա