16-րդ դարում Արեւմտեան Հայաստանում տիրող հարկային սիստեմը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա