Բռնի միութիւն Հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա