Բառագիրք երեքլեզուեան տաճկերէն-հայերէն-գաղղիերէն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա