Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Շատ չախ էր քեզ չէի տեսեր,
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Սիրոյդ տեսուն եմ հաւասեր.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Հուրընկալ, ասպնջական ես,
Ոսկի ծածկոցով դեկան ես,
Խօշ գեղեցիկ, սիրական ես.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Տեսդ նման արեգական,
Այն որ գովեր եմ, գովական,
Յիստակ սրտով իմ սիրական.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Սիրոյդ քարղանն մտեր եմ,
Դարդդ քաշելով մաշեր եմ,
Հասրաթով քեզ կարօտեր եմ.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Զիս պահէ ծծերոյդ շողը,
Վառ պահէ ծոցիդ կանթեղը,
Քեզ համար եկայ ձեր գեղը.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Քեզ որ տեսնում, սիրտս մարի,
Բաքրար կրակ կընկնի, կայրի,
Չեմ տեսեր թամամ հինգ տարի.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Դու լուսեղեն, կանթեղներես,
Քանի զիս կրակովդ էրէս,
Մէկ խօսի, աստուած կու սիրես.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Օրինած լուսու արեւն ես,
Համան ըռնդնուն վերեւն ես.
Գիւզալնուն բերնին բարեւն ես.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Իմ գեղեցիկ, խելօք, խիկար,
Գամ չեմ ասեր բոզ կամ նիկար,
Մանուկ իմ սրտիս դուր եկար.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Ծամդ հալխայ վզիդ հուսեր ես,
Ըռնդնուն դասը դասվեր ես,
Շուքր, որ մահէն խալսեր ես.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Շատ ղուրպան ասի խաչերուս,
Թէ մահն ինչ է միջերուս,
Հազար երնեկ իմ աչերուս.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Խաչերն եկան լեռներուն,
Թէ հազար էրնէկ քո տիրուն,
Իմ սիրական, սրտիւ սիրուն.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Որպէս ակունք զարդարեալ ես,
Գոտիդ թուլումուլ կապեր ես,
Քո հօտիդ մեռնիմ, մանուշակ ես.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Հայվացդ եղան ու ճէյրան,
Դու ես գիւզալնուն սրբազան,
Դատարկ իմ հոգիս արմաղան.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Հայվացդ աշխարհիս գին չէ,
Մի' խռօվիր, սիրտս շէն չէ,
Որբիկ Դաւիթն եմ, լաւ ճանաչէ.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ:

Մի' ասեր, թէ` Հեռի կացիր,
Չեմ դիմանար կրակ բոցիդ,
Սարկաւագն եմ Սալաձորցի.
Հուսնիխան, քեզ բարով տեսայ,
Ամսներով, տարով տեսայ: